Cymdeithas Gymraeg Trefynwy a'r Cylch  - Monmouth and District Welsh Society

Croeso

Cyfleoedd i siarad Cymraeg a chymdeithasu trwy gyfrwng y Gymraeg.

Opportunities to socialize in Welsh.

 

Darlithoedd gan siaradwyr gwadd am ddiwylliant, llenyddiaeth a hanes Cymru.

Guest speakers about the culture, literature and history of Wales.

 

Teithiau cerdded lleol reolaidd.

Regular Local Walks.

 

Grwpiau anffurfiol a fydd yn cynnig cyfleoedd i siarad Cymraeg.

Informal groups offering opportunities to speak Welsh.

 

Copyright, all rights reserved 2012                                  

Hybu'r iaith a'r diwylliant Cymraeg yn Nhrefynwy a'r Cylch

Promoting the Welsh Language and  Culture in Monmouth and District

SD530509 Screen shot 2012-05-26 at 15.42.47

Cyswllt

 

Ysgrifennydd

Robin Davies

07772197291

[email protected]

 

Trydar/Twitter @CymraegTrefynwy