Croeso

Hybu'r iaith a'r diwylliant Cymraeg yn Nhrefynwy a'r Cylch

Promoting the Welsh Language and Culture in Monmouth and District

SD530509

Cyfleoedd i siarad Cymraeg a chymdeithasu trwy gyfrwng y Gymraeg.

Opportunities to socialize in Welsh.

Darlithoedd gan siaradwyr gwadd am ddiwylliant, llenyddiaeth a hanes Cymru.
Guest speakers about the culture, literature and history of Wales.

Teithiau cerdded lleol reolaidd.
Regular Local Walks.

Grwpiau anffurfiol a fydd yn cynnig cyfleoedd i siarad Cymraeg.
Informal groups offering opportunities to speak Welsh.

Screen shot 2012-05-26 at 15.42.47

Cysylltu

Ysgrifennydd

Robin Davies
01594 563172
robinbronllys@yahoo.com

Trydar/Twitter @CymraegTrefynwy

Copyright, all rights reserved 2012

You are viewing the text version of this site.

To view the full version please install the Adobe Flash Player and ensure your web browser has JavaScript enabled.

Need help? check the requirements page.


Get Flash Player