Hybu'r iaith a'r diwylliant Cymraeg yn Nhrefynwy a'r Cylch

Promoting the Welsh Language and Culture in Monmouth and District

SD530509

Cyfleoedd i siarad Cymraeg a chymdeithasu trwy gyfrwng y Gymraeg.

Opportunities to socialize in Welsh.

Darlithoedd gan siaradwyr gwadd am ddiwylliant, llenyddiaeth a hanes Cymru.
Guest speakers about the culture, literature and history of Wales.

Teithiau cerdded lleol reolaidd.
Regular Local Walks.

Grwpiau anffurfiol a fydd yn cynnig cyfleoedd i siarad Cymraeg.
Informal groups offering opportunities to speak Welsh.

Screen shot 2012-05-26 at 15.42.47

Cyswllt

Ysgrifennydd

Robin Davies
07772197291
[email protected]

Trydar/Twitter @CymraegTrefynwy

Copyright, all rights reserved 2012