Coleg Gwent

Canolfan Cymraeg i Oedolion Gwent
Campws Pont-y-pŵl
Heol Blaendâr
Pont-y-pŵl
NP4 5YE

Gwent Welsh for Adults Centre
Pontypool Campus
Blaendare Road
Pontypool
NP4 5 YE

01495 333710
welsh@coleggwent.ac.uk
www.learnwelsh.org.uk