Kings Head, Trefynwy

Kings photo

Ffrindiau sydd yn cadw mewn cysylltiad trwy e-bost ac yn cyfarfod bob hyn a hyn (tua 7.30 y.h.) yn y "Kings Head" i gymdeithasu.