Menter Iaith Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy

Neuadd Iago Sant - St James' Hall
Heol Hanbury - Hanbury Road
Pont-y-pŵl - Pontypool
Torfaen
NP4 6JT

01495 755861